JohanRinman_FB_04Jag heter Johan Rinman och håller utbildningar inom kommunikation, gruppdynamik och personlig effektivitet. Jag har mångårig erfarenhet som utbildare inom Kriminalvården och Värdebaserat Ledarskap genom Konungens Stiftelse för Ungt Ledarskap. Min grundexamen har jag från Stockholms Universitet där jag studerade pedagogik, sociologi och medling. Jag gör allt från individuell handledning till längre utbildningsprogram. Parallellt med olika uppdrag 2016 gör jag under året klart min masterutbildning i pedagogik, med inriktning mot professionsutveckling och forskning. På fritiden är jag bl.a. scoutledare och entusiastisk inlinesåkare.

nvc Vissa personer går det inte att kommunicera med. Eller? Kontakt är något som ”bara uppstår”. Eller? Att lyckas med ett projekt eller att skapa en väl fungerande verksamhet är lättare sagt än gjort. Men det finns konkreta verktyg för att underlätta resan och samtidigt lära känna sig själv bättre. Ju mer vi kan skilja mellan våra tolkningar och våra observationer desto större är chansen att vi kan skapa en gemensam målbild inom arbetsgruppen. När vi dessutom identifierar vilka behov vi försöker tillgodose genom våra handlingar så frigör vi utrymme att välja strategier med större medvetenhet. nvc2 Genom hela livet ingår vi i en mängd olika grupper. Vissa grupper träffas bara några enstaka gånger. Andra pågår under lång tid. Att förstå beteendemönster, processer och drivkrafter i dessa sammanhang är inte bara relevant för uppgiften utan också för vårt eget förhållningssätt till vår omgivning. Jag tror att människor har en grundläggande förmåga som bygger på att vi tycker om att bidra och hjälpa varandra, förutsatt att vi själva upplever friheten att säga ja eller nej. Tyvärr har många av oss lärt oss att kategorisera vår omgivning på ett sätt som gör att vi glömmer bort det här. Och denna ”låsning” sker oftast precis i de stunder då vi som allra mest skulle behöva tillgång till vår förmåga. Det är därför vi behöver träna.

Jag hoppas att våra vägar möts (igen).

signatur