Exempel

Arbetsförmedlingen

Folke Bernadotteakademin

Försvarsmakten

Jönköpings kommun

Konung Carl XVI Gustafs Stiftelse Ungt Ledarskap

Kriminalvården

Kungliga Tekniska Högskolan

Luleå kommun

Norrbottens läns landsting

Skatteverket

Trafikverket